Om "Vi Bevæger Ældre"

"Vi Bevæger Ældre" er navnet på det overordnede hjemmetræningsforløb som foregår i borgerens eget hjem. Hjemmetræningsforløbet tager afsæt i de daglige gøremål, som du som borger søger hjælp til.

 

Hvorfor hjemmetræning?

Træning i hjemmet kan bidrage til at du helt eller delvist kan genvinde din funktionsevne, og derved kan varetage daglige gøremål, eller klare dig med mindre hjælp, og herigennem øge din livskvalitet. Hjemmetræning bidrager også til, at du som selvstændig borger kan bevare styringen over eget liv, samt egen hverdag og det den består af.

 

Hvem kan få hjemmetræning?
Hjemmetræningen tilbydes til dig, der ansøger om hjemmehjælp første gang, eller har behov for ændringer i din nuværende hjælp. 

                                                               

Hvordan kan du deltage?

  1. Kontakt visitationen ved Jammerbugt Kommune.
  2. Herefter aftales der et møde mellem dig og visitator, hvor I kan snakke om de ting, du har problemer med i hverdagen, og hvordan du kan komme til at klare de ting selv igen.
  3. På mødet laves der en plan ud fra dine behov og livssituation, hvor der sættes mål for din indsats i forløbet.
  4. Et træningsforløb strækker sig over en periode på op til 2-4 måneder.
  5. Du vil få besøg af en ergoterapeut eller fysioterapeut, som sammen med dig vil koordinerer forløbet.
  6. Har du fortsat behov for hjælp efter hjemmetræningsperioden, vurderes behovet for hjælp påny af visitator.

 

Pris:
Det er gratis at modtage hjemmetræning.

Kontakt

Visitationen i Jammerbugt Kommune
Socialafdelingen

Tlf.:
72 57 75 90

Telefontid
Mandag – fredag

kl. 8.00 - 12.00

Ofte stillede spørgsmål Gode råd

Klik på "Pjece" nedenfor, og læs om vores tilbud om hjemmetræning

Rehabiliteringsteamet i "Vi Bevæger Ældre"

Visitationen i Jammerbugt Kommune - Socialafdelingen - Tlf.: 72 57 75 90 - Telefontid: Mandag – fredag, kl.8.00 - 12.00