Spørgsmål og svar

Se om du kan finde svaret på dit spørgsmål, ellers er du velkommen til at ringe til visitationen.

At deltage i hjemmetræning

Om hjemmetræning

Mulighed for hjælpemidler og hjemmehjælp

Mere information

Svar: 

At deltage i hjemmetræning: 

 • Kan jeg deltage, når jeg allerede får hjemmehjælp?
  Ja det kan du godt. Du kontakter bare en visitator hos Jammerbugt kommune.

 • Kan jeg deltage, når jeg får midlertidig hjemmehjælp?
  Hvis du får midlertidig hjælp, kan du sagtens deltage i hjemmetræning. Hjemmetræningen vurderes efter dine behov.

 • Kan jeg deltage, når jeg har slidgigt og får smerter ved at bevæge mig?
  Der vil komme en terapeut og vurdere hele din situation sammen med dig. Her vil I se på muligheder for ændrede arbejdsgange eller hjælpemidler der kan aflaste din krop, så du kan klare de daglige aktiviteter uden at få flere smerter.

 • Kan jeg deltage, når jeg har en psykisk diagnose?
  Der vil blive lavet en vurdering, og når visitator vurderer, om du skal tilbydes hjemmetræning, er det ikke diagnosen, men hele din samlede situation, der bliver vurderet. Det der betyder noget er, om du har mulighed for at genoptage dagligdagens aktiviteter helt eller delvist.

 • Kan jeg få hjemmetræning samtidig med at jeg får ambulent genoptræning i et genoptræningscenter?
  Ja du kan godt både få hjemmetræning og gå til genoptræning i et genoptræningscenter. Terapeuten via hjemmetræningen fokuserer træningen på dine daglige gøremål i hjemmet, hvor genoptræningen i genoptræningscenteret fokuserer på at genoptræne dig inden for din givne funktion i forhold til den funktionsnedsættelse, du må have.

 • Hvad koster det at deltage?
  Det koster ikke noget. Tilbuddet er gratis.

 • Hvad sker der når hjemmetræningen slutter?
  Der vil blive lavet en vurdering af din tilstand, og hvorvidt du stadig har brug for hjælp. Du og terapeuten vurderer sammen, hvordan du klarer hverdagens aktiviteter. Er du uafhængig af hjælp afsluttes forløbet. Hvis du efter hjemmetræningen har behov for hjælp i hjemmet, vurderes det om du kan forsætte med hjemmetræning eller om du kan få hjemmehjælp i det nødvendige omfang af visitator.

Om hjemmetræning:

 • Hvordan foregår hjemmetræningen?
  Hjemmetræningen foregår i de daglige gøremål f.eks. at du og terapeuten sammen afprøver nye måder, at bære tøj til vaskekælder, hænge op o.l. Samtidig kan du få lært nogle øvelser, der styrker dit funktionsniveau.

 • Kan hjemmetræning være for hårdt for mig?
  Nej, hjemmetræning kan ikke blive for hårdt. Terapeuten tilrettelægger forløbet sammen med dig efter dit behov og formåen, så du igen kan klare de daglige gøremål selv.

 • Hvis jeg ikke kan klare hele støvsugningen eller gulvvasken, tager hjemmetræneren så resten?
  I starten så hjælpes I ad med rengøringen, hvor I holder pauser, og så efterhånden påtager du dig mere af den selv. Hvis det er for hårdt at tage det hele selv, så tager hjemmetræneren resten eller rengøringen fordeles over flere dage, så du bedre kan holde til den.

 • Kan det være rigtigt, at jeg skal dele min rengøring ud på flere dage?
  Ja, da du på denne måde bedre kan klare rengøringen. Det er helt fornuftigt at dele anstrengende arbejde op i mindre dele, så man ikke bliver så træt, eller får smerter. Støvsugning for eksempel kan være meget anstrengende, hvis man har en dårlig ryg. Man kan aflaste ryggen ved at støvsuge et rum adgangen over flere dage.

 • Er det den samme terapeut, der kommer hver gang, jeg skal trænes?
  Ja i udgangspunktet vil det være den samme terapeut, der kommer og træner med dig. Der kan dog være sygdom eller ferier, hvor det kan blive nødvendigt at bruge en anden terapeut, for at opretholde din træning.

 • Bliver hjemmehjælperne uddannet til det nye arbejde som hjemmetræner?
  Ja, de vil blive undervist i hjemmetræning og samarbejder med terapeuterne. Desuden bliver social- og sundhedshjælpere allerede i dag undervist i rehabilitering på deres grunduddannelse.

 • Er det den samme hjemmetræner, der kommer hver gang, jeg skal trænes?
  Ja i udgangspunktet vil det være den samme hjemmetræner, der kommer og træner med dig. Der kan selvfølgelig være forskel på om det er dag- eller aftenvagt samt i weekend og ferier, kan der være afløsere.

 • Hvor ofte kommer terapeuten?
  Terapeuten vil være med i starten af hjemmetræningen, for at vurdere og lave de daglige aktiviteter sammen med dig. Herefter viser terapeuten dig nogle øvelser, som der skal laves sammen med hjemmetræner. Terapeut vil derefter følge op på, hvordan det går med dig, løbende i perioden.

 • Må jeg træne de daglige aktiviteter i mit hjem, hvis min læge siger at jeg ikke må anstrenge mig?
  Terapeuten fra ”Vi bevæger ældre” vurderer sammen med dig, hvor meget du kan klare at træne efter dit behov og formåen. Er du usikker på om det er for meget, kan terapeuten i samarbejde med dig kontakte din egen læge eller lægen på hospitalet for at afklare, hvad du kan klare af anstrengelser i forhold til dit helbred.

Muligheder for hjælpemidler og hjemmehjælp:

 • Skal jeg investere i nye hjælpemidler eller boligindretning?
  Den eksisterende lovgivning for bevilling af hjælpemidler og boligindretning ændres ikke, når du bliver visiteret til "Vi bevæger ældre". Hvis terapeuten sammen med dig vurderer, at du f.eks. har brug for et håndgreb i badeværelset kan du få disse bevilget af kommunen. Du kan ligeledes få rådgivning og vejledning om, hvilke arbejdsredskaber eller hjælpemidler du evt. selv skal købe for at klare dagligdagens aktiviteter. Der er mulighed for at afprøve mindre hjælpemidler under hjemmetræningen, så du kan finde ud af, hvad der er det bedste hjælpemiddel for dig.

 • Hvis jeg ikke ønsker at træne, kan jeg så få hjemmehjælp?
  Du vil i udgangspunktet altid blive tilbudt hjemmetræning, hvis du vurderes hertil, da det styrker dig på mange områder. Er der noget som du ikke kan klare bevilges hjemmehjælp hertil.

 • Hvad sker der, hvis jeg falder tilbage i den gamle gænge eller bliver dårligere?
  Du kan altid kontakte kommunens Visitationsenhed og søge om hjemmehjælp på vanlig vis. Hvis det vurderes, at du stadig har et træningspotentiale, vil du blive tilknyttet hjemmetræning igen. Terapeuten vil i så fald besøge dig igen og udarbejde en handleplan på baggrund af det, du kan under besøget.

Mere information:

 • Hvor kan jeg få mere at vide?
  Kontakt os på telefon: 72 57 75 90  

Kontakt

Visitationen i Jammerbugt Kommune
Socialafdelingen

Tlf.:
72 57 75 90

Telefontid
Mandag – fredag

kl. 8.00 - 12.00

Ofte stillede spørgsmål Gode råd

Klik på "Pjece" nedenfor, og læs om vores tilbud om hjemmetræning

Rehabiliteringsteamet i "Vi Bevæger Ældre"

Visitationen i Jammerbugt Kommune - Socialafdelingen - Tlf.: 72 57 75 90 - Telefontid: Mandag – fredag, kl.8.00 - 12.00